Vedtak:

 

Formell advarsel - Vestby MDG - valgkampbidrag
2015: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - AUF - valgkampbidrag
2015: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - AUF i Buskerud - valgkampbidrag
2015: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Moss Ap - valgkampbidrag
2015: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Brev - Rødt Moss og omegn - valgkampbidrag
2015: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Klagesaksvedtak - MDG Nord-Trøndelag - klage på stans i utbetalingen av statlig støtte
2015: Paragraf: Partiloven § 12 sjette ledd, § 15

Klagesaksvedtak - Verdal Ap - klage på stans i utbetalingen av statlig støtte
2015: Paragraf: Partiloven § 13 femte ledd, § 15

Klagesaksvedtak - Gjesdal Ap - klage på stans i utbetalingen av statlig støtte
2015: Paragraf: Partiloven § 13 femte ledd, § 15

Klagesaksvedtak - Nordland KrF - klage på stans i utbetalingen av statlig støtte
2015: Paragraf: Partiloven § 13 femte ledd, § 15

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge
2015: Paragraf: Partiloven § 21 a første ledd og annet ledd