Vedtak:

Vedtak om avkortning av partistøtte Demokratene i Norge

2016: Paragraf: Partiloven § 21 a første ledd og annet ledd

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret
2016: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8

Klagesaksvedtak - Demokratene i Norge - Partiregisteret

2016: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8

Avslag om klagesaksbehandling - Demokratene i Norge - Partiregisteret
2016: Paragraf: Partiloven § 6 første ledd, § 8

Klagesakvedtak - Rana Venstre - klage på stans i utbetalingen av statlig støtte
2016: Paragraf: Partiloven § 13 femte ledd, § 15

Klagesakvedtak - Felleslisten i Selbu - klage på stans i utbetalingen av statlig støtte
2016: Paragraf: Partiloven § 13 femte ledd, § 15

Vedtak om avkortning av partistøtte Demokratene i Norge
2016: Paragraf: Partiloven § 21 a første ledd og annet ledd

Klagesakvedtak - Solidaritetslista av SV, Rødt og Uavhengige i Ringerike - klage på avslag om søknad om statlig støtte
2016: Paragraf: Partiloven § 13 fjerde ledd, § 15

Formell advarsel - Sarpsborg KrF - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Drammen Sp - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - PDK Møre og Romsdal - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Oslo SV - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - Vest-Agder SV - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - MDG - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd

Formell advarsel - MDG Rogaland - valgkampbidrag
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd