Vedtak:

Henleggelsesvedtak - Demokratene i Norge - mulig sammenslåtte fylkesorganisasjoner

2014: Paragraf: Partilovforskriften § 6-1 første ledd bokstav b

Vedtak om avkorting av partistøtte 11 partilag - Kristent Samlingsparti
2014: Paragraf: Partilovforskriften § 6-1 første ledd bokstav b

Tolkningsuttalelse - Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgruppene
2014: Paragraf: Partiloven § 10 tredje og fjerde ledd

Klagesaksvedtak - Samefolkets Parti - sletting fra Partiregisteret
2014: Paragraf: Partiloven § 5 første ledd, § 8