Vedtak:

Henleggelsesvedtak - Holtålen Venstre og Holtålen Senterparti - henleggelse av tilbakehold av partistøtte 2013 - Fellesliste

2012: Paragraf: Partiloven § 13 fjerde ledd første punktum