Vedtak:

Aust- og Vest-Agder Venstre - spørsmål om samanslåing av fylkeslag
2010