Vedtak:

Innsyn i rekneskaper
2006 - Paragraf: Partiloven § 23

Innsyn i regnskaper - omgjøring
2006 - Paragraf: Partiloven § 23

Støtte til kommuneparti
2006 - Paragraf: Partiloven § 13

Felleslister -Solidaritetslista - Notodden
2006 - Paragraf: Partiloven § 13 fjerde ledd

"Stemmestøtte" eller "grunnstøtte" som avgrensningskriterium for støtte til partienes ungdomsorganisasjoner
2006 - Paragraf: Partiloven § 11 tredje ledd og 12 tredje ledd

Støtte til kommuneparti
2006 - Paragraf: Partiloven § 13

Klage på Partiregisterets avslag på to motstridende begjæringer om å registrere endringer i sentralstyret i partiet Sosialdemokratene
2006 - Paragraf: Partiloven § 8

Fylkesmannens bruk av SSBs valgstatistikk
2006 - Paragraf: Partiloven § 11, 12 og 13

Grunnestøtte og felleslister
2006 - Paragraf: Partiloven § 13 fjerde ledd

Henleggelse av sak om tilbakeholdelse av statsstøtte, partiet hadde ikke søkt om støtte, NKP
2006 - Paragraf: Partiloven § 18, jf. § 24 annet ledd bokstav

Tilbakeholdelse av statstøtte til fylkesungdomsparti som ikke lenger finnes, Troms KrFU
2006 - Paragraf: Partiloven § 18, jf. § 24 annet ledd bokstav b

Tilbakeholdelse av statstøtte til fylkesungdomsparti som ikke har innberettet sine inntekter for 2005, Østfold FrPU
2006 - Paragraf: Partiloven § 18, jf. § 24 annet ledd bokstav b

Søknadsfrist - tilskot til politiske parti
2006 - Paragraf: Partiloven § 11 fjerde ledd, § 12 fjerde ledd annet punkt, § 13 tredje ledd annet punkt

Krav om forholdsmessig støtte til kommunestyregruppene
2006 - Paragraf: Partiloven § 10 annet ledd