I henhold til partiloven kapittel 5 § 24 har Partilovnemnda myndighet til å fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning av offentlig partistøtte dersom et parti har brutt bestemmelsene i lovens kapittel 4. Ved manglende eller mangelfull innberetning av partiets økonomi kan det være vedtak om formell advarsel eller om inndragning av partistøtte.

 

Nemnda har også myndighet til å fatte vedtak i klagesaker i forbindelse med registrering i Partiregisteret, og vedtak i klagesaker vedrørende tildeling av offentlig partistøtte.