Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2018 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4. 

Kontrollen vil gjelde rapporteringen av inntekter og kostnader for regnskapsåret 2017 samt rapporteringen av valgkampbidrag i forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017. Et tilfeldig utvalg av partier og partiledd inngår i rutinekontrollen. 

Partiene vil også bli gitt mulighet til å få veiledning fra Partirevisjonsutvalget om forstålesen av deres plikter ifølge loven.

Partirevisjonsutvalget ledes av advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen, mens statsautorisert revisor Louise Gran er utvalgets andre medlem.