Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

.