Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

.