Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

.