Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

.