Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

.