Tilbakehold av partistøtte for 2010

Partilovnenmnda har fatta vedtak om å holde tilbake statstilskot for 110 poltiske parti for 2010.

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2017

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer