Partilovnemnda sin årsrapport for 2010

Partilovnenda har sendt årsrapport for 2010 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Les mer

Tolkingsuttalelse - AUF og utenlandske pengegaver

Partilovnemnda har avgitt tolkingsuttalelse vedkommende partiloven § 17 tredje ledd boksatv b. Partilovnemnda uttaler at AUF kan motta utenlandske pengegaver når visse prinsipper legges til grunn.

Les mer

111 partilag mister partistøtten i 2011

Partilovnemnda har truffet vedtak om tilbakehold av statsstøtte for 111 partilag i 2011.

Les mer

Partilovnenmda har sendt ut 102 varselbrev til ulike partilag

Partilovenmneda har sendt ut varselbrev til 72 aktive partilag og 30 partilag som sannsynleg er nedlagde. I alt er det sendt ut 102 varselbrev til ulike partilag.

Les mer

Aust- og Vest-Agder Venstre - spørsmål om samanslåing av fylkeslag

Fylkesekretæren for Aust- og Vest-Agder Venstre stiller spørsmål om konsekvensar for utbetaling av stastilskot for partilaga dersom dei går saman til eitt partilag.

Les mer