100 partilag mister partistøtten for 2013

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

Les mer

62 partilag mister partistøtten for 2012

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

Les mer

Rapport fra Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll

På oppdrag fra Partilovnemnda har Partirevisjonsutvalget gjennomført rutinekontroll med kontroll av 30 parti og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kap 4 for regnskapsåret 2015. Nemnda vil følge opp rapporten (link) overfor de parti og partiledd som inngikk i kontrollen.

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2016

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2016 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4.

Les mer