100 partilag mister partistøtten for 2013

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

Les mer

62 partilag mister partistøtten for 2012

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

Les mer

Partilovnemnda sin årsrapport for 2010

Partilovnenda har sendt årsrapport for 2010 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Les mer

Tolkingsuttalelse - AUF og utenlandske pengegaver

Partilovnemnda har avgitt tolkingsuttalelse vedkommende partiloven § 17 tredje ledd boksatv b. Partilovnemnda uttaler at AUF kan motta utenlandske pengegaver når visse prinsipper legges til grunn.

Les mer

111 partilag mister partistøtten i 2011

Partilovnemnda har truffet vedtak om tilbakehold av statsstøtte for 111 partilag i 2011.

Les mer