123 partilag mister partistøtten for 2015

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter. 

Fra og med regnskapsåret 2014 skal også kostnader inkluderes i rapporten.

Les mer

Partirevisjonsutvalget er oppnevnt

Partirevisjonsutvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Utvalget skal ledes av advokat Gunnar Holm Ringen. Statsautorisert revisor Eivind Guldbakke er medlem i utvalget.

Les mer

94 partilag mister partistøtten for 2014

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Les mer

100 partilag mister partistøtten for 2013

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

Les mer

62 partilag mister partistøtten for 2012

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal innen 1. juli hvert år innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtta for året etter.

Les mer