Partirevisjonsutvalget gjennomførte rutinekontroll

På oppdrag av Partilovnemnda gjennomførte Partirevisjonsutvalget (PRU) i 2014 en rutinekontroll av i alt 19 tilfeldig utvalgte partiers etterlevelse av pliktene i partilovens kapittel 4, jf. partiloven § 24 (5). Det er første gang en slik kontroll gjennomføres siden en lovendring i 2013 åpnet opp for kontroll av partienes økonomi. Denne kontrollen skal utføres i mellomvalgsår. 

Les mer

Eivind Smith ny leder av Partilovnemnda

Professor Eivind Smith tiltrer som ny leder av Partilovnemnda 1. juni 2015. 

Les mer

123 partilag mister partistøtten for 2015

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter. 

Fra og med regnskapsåret 2014 skal også kostnader inkluderes i rapporten.

Les mer

Partirevisjonsutvalget er oppnevnt

Partirevisjonsutvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Utvalget skal ledes av advokat Gunnar Holm Ringen. Statsautorisert revisor Eivind Guldbakke er medlem i utvalget.

Les mer

94 partilag mister partistøtten for 2014

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Les mer