Partilovnemndas årsrapport for 2018

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2018 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4. 

Les mer

Tolkningsuttalelse - Rapporteringsplikt etter partiloven

Rapporteringsplikt etter partiloven for partienheter i bydelene i Oslo, i nedlagte fylkeskommuner og i nedlagte kommuner

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2017

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

94 partilag mister partistøtten for 2014

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter for forrige år til Statistisk Sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partilag som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Les mer