Tolkningsuttalelse - Rapporteringsplikt etter partiloven

Rapporteringsplikt etter partiloven for partienheter i bydelene i Oslo, i nedlagte fylkeskommuner og i nedlagte kommuner

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2017

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2018 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4. 

Les mer

Nytt Partirevisjonsutvalg er oppnevnt

Nytt Partirevisjonsutvalg ble oppnevnt 25. september 2018. Advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen er gjenoppnevnt som leder av utvalget. Statsautorisert revisor Louise Gran er medlem i utvalget.

Les mer

Ny partilovnemnd er oppnevnt

I statsråd 15. juni 2018 ble ny partilovnemnd oppnevnt for perioden 2018-2024 etter at medlemmene i forrige nemnd som ble oppnenvt i 2012, var ferdige med sine verv. Professor Eivind Smith er gjenoppnevnt som leder i Partilovnemnda.

Les mer