Partilovnemndas årsrapport for 2018

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Ny sekreteriatsleder

Den nye lederen for Partilovnemndas sekretariat, Daniel Giske, tiltrådte stillingen 16. september 2019. Daniel er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra stilling som seniorrådgiver i Fylkesmannen i Oslo og Viken, der han arbeidet med forvaltningskontroll og tilskuddsforvaltning.

Les mer

Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll 2018

I samsvar med partiloven § 24 (5) har Partirevisjonsutvalget (PRU) gjennomført rutinekontroll av et utvalg innberetningspliktige partiers eller partiledds etterlevelse av pliktene i loven kapittel 4 i 2017. Rapporten er behandlet i Nemndas møte 14. juni 2019.

Les mer

Partifinansiering, innspill til forenkling og åpenhet fra Partirevisjonsutvalget

Partirevisjonsutvalget sendte høsten 2017 et notat til Partilovnemnda med innspill til forenkling og åpenhet angående diverse forhold tilknyttet partifinansiering. Notatet ble tatt til etterretning av Nemnda og sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for nærmere vurdering. Notatet kan leses her.

Les mer

103 partiledd mister hele eller deler av partistøtten for 2019

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2019 for 103 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2018. For året 2018 var det tilsvarende tallet 148.

Les mer