Rapport fra Partirevisjonsutvalget om Demokratene i Norge. Politianmeldelse.

Partilovnemnda (PLN) anmodet 22. juni 2015 Partirevisjonsutvalget (PRU) om å gjennomføre særskilt kontroll av Demokratene i Norge og partiets etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4, og å gi veiledning i tilknytning til disse pliktene, jf. partiloven § 24 nr. 4 og nr. 5. Etter en omfattende prosess avga PRU 29. februar 2016 sin rapport til PLN (Rapport).

Les mer

Eivind Smith ny leder av Partilovnemnda

Professor Eivind Smith tiltrer som ny leder av Partilovnemnda 1. juni 2015. 

Les mer

Var støtte til Sørlandsnyhetene i realiteten et bidrag til partiet Demokratene?

Svar på spørsmål om økonomisk støtte til facebooksiden "Sørlandsnyhetene" skulle ha vært innrapportert som bidrag til Demokratene i Kristiansand. 

Les svaret her.

Les mer

103 partiledd mister hele eller deler av partistøtten for 2019

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2019 for 103 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2018. For året 2018 var det tilsvarende tallet 148.

Les mer

123 partilag mister partistøtten for 2015

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter. 

Fra og med regnskapsåret 2014 skal også kostnader inkluderes i rapporten.

Les mer