Tolkningsuttalelse - Rapporteringsplikt etter partiloven

Rapporteringsplikt etter partiloven for partienheter i bydelene i Oslo, i nedlagte fylkeskommuner og i nedlagte kommuner

Les mer

Ny partilovnemnd er oppnevnt

I statsråd 15. juni 2018 ble ny partilovnemnd oppnevnt for perioden 2018-2024 etter at medlemmene i forrige nemnd som ble oppnenvt i 2012, var ferdige med sine verv. Professor Eivind Smith er gjenoppnevnt som leder i Partilovnemnda.

Les mer

148 partier eller partiledd mister partistøtten for 2018

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2018 for 148 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2017. For året 2017 var det tilsvarende tallet 178. I prosent er nedgangen størst for Arbeiderpartiet, Høyre og Pensjonistpartiet. Som i fjor mister flest partiledd (44) fra Venstre sin partistøtte. Ingen partiledd fra Fremskrittspartiet mister partistøtten.

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2016

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Rapport fra Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll

På oppdrag fra Partilovnemnda har Partirevisjonsutvalget gjennomført rutinekontroll med kontroll av 30 parti og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kap 4 for regnskapsåret 2015. Nemnda vil følge opp rapporten (link) overfor de parti og partiledd som inngikk i kontrollen.

Les mer